Kurskatalog 2020

Søkerutiner – kurs i 2020


Nærmeste leder/brannsjef søker om kursplass for sine ansatte slik: 

  1. Velg kurs 
  2. Registrer fakturainformasjon
  3. Legg til deltaker – følgende må registreres:
  • Fødselsnr.
  • Navn
  • E-post
  • Mobilnr.
  1. Velg ønsket internat
  2. Send søknad

Søker (brannsjef/leder) mottar bekreftelse (e-post) når NBSK har mottatt søknad.

Den ansatte mottar bekreftelse (e-post) om at han/hun er registrert som søker på kurset. E-posten inneholder en lenke, og via denne lenken må den ansatte registrere sine personalia og fullføre søknaden. 

Vi presiserer at søknaden ikke er fullført før alt er besvart, og nødvendig dokumentasjon er lastet opp.

Det er ikke nødvendig å søke på flere kurs av samme type. Dersom søker ikke får plass på ønsket kursdato, kan søker likevel få tilbud om kursplass på en annen dato. 

Informasjon om kursplass, reserveplass og avslag sendes deltaker innen utgangen av november måned 2019.

Søknadsfrist:

13.oktober 2019

Prioriteringsliste:

Dersom det er flere søkere fra ditt brannvesen til samme type kurs, ber vi om at dere sender en prioriteringsliste til firmapost@nbsk.no innen 15.10.2019.