Avmeldingsgebyr

Norges brannskole praktiserer avmeldingsgebyr etter følgende ordning:

Avmelding mellom 2 og 1 måned før kursstart               kr. 2.500,-
Avmelding mellom 1 måned og 14 dager før kursstart    kr. 5.000,-
Avmelding 13 dager før kursstart eller senere                kr. 7.500,-

Avmelding må sendes (firmapost@nbsk.no)

Dersom det fremlegges sykemelding for kursdeltaker, bortfaller ordningen.