Eksamensforberedende yrkeslærekurs

Mål

Kurset skal gi den yrkesfaglige kompetanse som er nødvendig for å kunne avlegge svenneprøve i feierfaget. 

Målgruppe

Kurset er tilrettelagt for de som skal avlegge svenneprøve som privatister jfr. Lov om grunnskolen og den videregående opplæring (opplæringsloven) § 3 -5. 

Faglig innhold

 • Brannvern og skadebegrensning
 • Fyringsteknikk
 • Skorsteinsteknikk
 • Bransje- og miljølære
 • Brannforebyggende emner
 • Bygnings- og verktøylære
 • Tema undervisning
 • Informasjonsteknologi i feierfaget

Avsluttende prøve

Avsluttende teoretisk prøve (Sentralt gitt prøve) høstkurset:

Elevene må selv melde seg opp til sentralt gitt prøve ved Narvik videregående skole, skolested Frydenlund.

Oppmeldingsfrist er: 15. september 2020

Dato for sentralt gitt prøve for høst 2020 vil publiseres på et senere tidspunkt.

Veiledning for oppmelding til sentralt gitt prøve, se lenke https://www.nfk.no/tjenester/utdanning/utdanning-i-skole/eksamen/ eventuelt kontakt opplæringskontoret.

Hvis du som leder/mester har praksiskandidater på eksamensforberedende kurs må du påse at din praksiskandidat blir meldt opp til avsluttende skriftlig eksamen.  Du finner mer informasjon om dette ved å kontakte opplæringskontoret.  

Før søknad på kurs husk og før inn i notatfeltet:

 • Dato for begynt arbeidsforhold i feierfaget
 • Dato når praksistiden er ferdig (5 år)
 • Annen relevant utdanning – praksis vurdert av fylkesopplæringskontoret til fratrekk i læretid