Forkurs ledelse trinn D

Mål

Målet med Forkurs før Ledelse trinn D er å gi elever med liten teoretisk og praktisk bakgrunn grunnleggende kompetanse innenfor brann og redning. Men gjennomføring av forkurset kvalifiserer ikke til utøvelse av funksjonen som innsatsleder brann.

Målgruppe

Kursets målgruppe er personell som skal gjennomføre Ledelse trinn D, og som har relevant utdanning på høgskolenivå eller har gjennomført forebyggendekurs, men som mangler annen brann- og redningsfaglig utdanning. 

Opptakskrav

  • Nettbasert kurs i brannvern
  • Gjennomført internopplæring iht. utfylt opplæringsbok for Ledelse trinn D Forkurs før kursstart
  • Høgskoleutdanning (180 studiepoeng/60 vekttall) eller teknisk fagskole og gjerne lederpraksis fra andre virksomheter enn brann- og redningsvesenet, eller 
  • Svennebrev som feier og gjennomført forebyggendekurs

Dette skal alltid følge søknaden;

  • Vitnemål og Svennebrev som feier 
  • Dispensasjon
    Dersom søker innehar dispensasjon må også denne lastes opp. 

Norges brannskole innehar all dokumentasjon på kurs som er gjennomført i regi av skolen, det er derfor ikke nødvendig å laste opp disse. 

Dersom søker har annen relevant universitets-, høgskoleutdanning eller særskilt brannteknisk utdanning med mindre enn 180 studiepoeng må skriftlig søknad om dispensasjon, inkludert dokumentasjon sendes postmottak@dsb.no i god tid før søknadsfristens utløp. 

De som har dispensasjon til å ivareta funksjonen som overordnet vakt, vil bli prioritert. 

Det bes om at søkere til ledelse trinn D dokumenter at de innehar funksjonen- eller har fått tilbud om å tiltre funksjonen som brannsjef, leder beredskap eller inngår i overordnet vakt. 

Faglig innhold 

  • Lovmessige forutsetninger og brannforebygging
  • Brann- og redningsfaglige emner
  • Utrykningsledelse
  • Organisasjon og ledelse

Vurderingsform

Individuell skriftlig eksamen som vurderes til bestått/ikke bestått. 

Opptakskrav og dispensasjon fra opptakskrav:

Dersom søker ikke tilfredsstiller gjeldende opptakskrav, sendes søknad om dispensasjon, inkludert dokumentasjon til postmottak@dsb.no i god tid før søknadsfristens utløp.