Grunnopplæring i skogbrannslokking

Mål

Kurset skal gi deltakerne grunnleggende kompetanse i skogbrannslokking, og etter endt kurs kunne delta i en rolle i skogbranninnsats.

Målgruppe

Målgruppen inkluderer alle nivåer i brannvesen og sivilforsvaret, herunder skogbrannreserve/tropper. Kurset er også ment som et tilbud til aktører i skognæringen.

Opptakskrav

Det kreves ingen faglig bakgrunn fra brann for opptak til kurset.

Faglig innhold

Skogen og om skogbranner

 • Skognæringen
 • Skogforhold

Skogovervåking

 • Metoder for overvåking
 • Skogbrannhelikopter
 • Kart, GPS

Skogbrannslokking 

 • Skogbrannvernet
 • Involverte parter ved en skogbrann
 • Organisering – ELS – Sektorleder
 • Sektorleders oppgaver
 • HMS ved skogbrannslokking
 • Skogbrannens forløp
 • Slukkemetoder

Opplæring og øvelser i egen organisasjon

 • Øvelsesplanlegging og gjennomføring

Skogbrannberedskap

 • Skogbrukets beredskap
 • Nasjonal – regional – lokal beredskap
 • Kortsiktige og langsiktige tiltak

Øvelse

 • Rydding/felling av trær
 • Demonstrasjon praktiske slukkemetoder
 • Praktisk øvelse

Kursene arrangeres regionalt med administrativ tilknytning til Norges brannskole.

Kursavgift: Kr. 5.500,-