Håndbrannslokkerkurs KAT. GRØNN

Mål

Kursdeltakere skal kunne utføre alle typer kontroll og service på håndslokkere, i henhold til Norsk standard 3910., og kunne utføre vedlikehold av slangetromler i henhold til NS-EN671-3

Faglig innhold

 •     Prøving og sertifisering av håndslokkere
 • Brannteori og brannstatistikk
 • Slokkemidler
 • Sentrale etater og instanser i brannvernarbeidet – regelverk
 • Regelverk som setter krav til håndslokkere
 • Forskrift om brannforebygging
 • Norsk standard 3910 – Vedlikehold av håndslokkere 
 • Oppbygging og virkemåte for håndslokkere
 • Vedlikehold av slangetromler i henhold til NS-EN671-3 praktisk undervisning
 • Kontrollrutiner for håndslokkere – praktisk undervisning
 • Servicerutiner for håndslokkere – praktisk undervisning

Praktisk og skriftlig eksamen

Utstedelse av kompetansebevis

Ved bestått teoretisk og praktisk prøve sender deltaker søknad om kompetansebevis til kursarrangør Norges brannskole.  Søkeren må være fylt 18 år. Det settes krav til praksis ved søknad om kompetansebevis. Kravet er gitt av Rådet for vedlikehold av brannslokkermateriell i: Bestemmelse nr. 7 H punkt 5.2  

Kursavgift: Kr. 17850 som inkluderer eksamensavgift og kompetansebevis