Ledelse trinn C 03-2020

Mål

Etter endt kurs skal elevene ha kunnskaper til å ivareta rollen som utrykningsleder i et heltidsbrannvesen.

Målgruppe

Ansatte i brann- og redningstjenesten som har eller skal starte i stilling som utrykningsleder heltid. 

Dette må spesifiseres under tilleggsspørsmål i søknaden. Dokumentasjon fra arbeidsgiver på bekreftelse av stilling lastes opp i søknaden.

Opptakskrav

Bestått Ledelse trinn B

Faglig innhold 

  • Organisasjonsforståelse og lederskap
  • Planverk
  • Kommunal beredskap
  • Redningstjenestens oppbygging og aktører
  • Brannetterforskning
  • Innleveringsoppgave

Vurderingsform

Kurset avsluttes med en innleveringsoppgave som vurderes til bestått/ikke bestått. Bestått eksamen er et krav for å komme inn på Ledelse trinn D.