Ledelse trinn D 01-2020

Mål

Kurset skal gi eleven kompetanse, kunnskaper, ferdigheter og holdninger for å ivareta ansvar, myndighet og faglige forhold knyttet til hendelser som brannvesenet til enhver tid blir satt til å håndtere.

Målgruppe

Kursets målgruppe er brannsjefer, ledere av beredskapsavdelinger, og personell som skal gå overordnet vakt.

Opptakskrav

Det er tre ulike løp som gir mulighet for å bli leder i brannvesenet: 

 • Brann- og redningsfaglig ledelsesutdanning trinn C eller Beredskapsutdanning trinn 2 
 • Ingeniørutdanning, annen relevant høgskoleutdanning (180 studiepoeng) eller teknisk
 • fagskole og gjerne lederpraksis fra andre virksomheter enn brann- og redningsvesen
 • Svennebrev som feier og gjennomført forebyggendekurs 

Dette skal alltid følge søknaden, dersom du ikke har brann- og redningsfaglig bakgrunn;

 • Vitnemål og Svennebrev som feier 
 • Dispensasjon
  Dersom søker innehar dispensasjon må også denne lastes opp. 

Norges brannskole innehar all dokumentasjon på kurs som er gjennomført i regi av skolen, det er derfor ikke nødvendig å laste opp disse. 

Dersom søker har annen relevant universitets-, høgskoleutdanning eller særskilt brannteknisk utdanning med mindre enn 180 studiepoeng må skriftlig søknad om dispensasjon, inkludert dokumentasjon sendes postmottak@dsb.no i god tid før søknadsfristens utløp. 

De som har dispensasjon til å ivareta funksjonen som overordnet vakt, vil bli prioritert. 

Det bes om at søkere til ledelse trinn D dokumenter at de innehar funksjonen- eller har fått tilbud om å tiltre funksjonen som brannsjef, leder beredskap eller inngår i overordnet vakt. 

For pkt. 1 vil søkere være kvalifisert til opptak direkte på Ledelse D.

For pkt. 2 og 3 vil søkere kvalifisere seg til opptak på Ledelse D gjennom nettbasert kurs i brannvern og Forkurs før Ledelse trinn D (egen kursplan).

Faglig innhold

 • Lovmessige forutsetninger og brannforebygging
 • Faglig kunnskap om hendelser
 • Samvirkeaktører og samvirke under hendelser
 • Innsatsledelse under hendelser
 • Etterarbeid etter innsats
 • Lovmessige forutsetninger og forebyggende elementer
 • Analyser og planverk
 • Evaluering og læring
 • Informasjon og media

Det forutsettes at deltakeren har lest Taktikkboken.

Vurderingsform

Praktisk, metodisk eksamen(simuleringsøvelse)

Det gis karakteren bestått eller ikke bestått.


Opptakskrav og dispensasjon fra opptakskrav

Dersom søker ikke tilfredsstiller gjeldende opptakskrav, sendes søknad om dispensasjon, inkludert dokumentasjon til postmottak@dsb.no i god tid før søknadsfristens utløp. 

Kurs 1 avvikles i uke 11-12, og 19-20

Kurs 2 avvikles i uke 34-35, og 39-40