Internopplæring Alarmsentraloperatør

Innledning
Internopplæringen kan av praktiske årsaker starte opp før forberedende modul er gjennomført. Det forutsettes at de som ansettes ved en sentral har en relevant bakgrunn.
Internopplæringen må gjennomføres i løpet av 12 måneder etter ansettelse. Godkjenning av internopplæring vil ikke foreligge før forberedende modul er bestått.
Leder av sentralen har ansvaret for den praktiske opplæringen. Operatøren skal ha en egen opplæringsbok som fylles ut i samarbeid med leder av 110-sentralen, som også attesterer når det enkelte mål er nådd. Den teoretiske delen av opplæringen godkjennes ved å bestå Nettbaserte kurs for alarmsentraloperatør.
Ved behov for å starte internopplæring for nytt personell, meldes de ansatte fortløpende opp til Nettbasert kurs for alarmsentraloperatør.

Mål
Kursets mål er at deltaker skal kunne motta og oppfatte nødmeldinger, foreta vurdering av innsatsbehov, samt foreta alarmering av mannskaper og andre beredskapsorganisasjoner og myndigheter.
Dessuten skal deltaker ha god kunnskap om brannvesenets og andre etaters og myndigheters ansvar og oppgaver, samt bli en viktig ressurs overfor publikum og brannvesenets ressurser.

Målgruppe
Personell som skal arbeide på en alarmsentral

Opptakskrav
Gjennomført og bestått Nettbasert kurs i brannvern, og

Faglig innhold
Åpning
Lover og forskrifter
Organisering av beredskap mot brann, ulykker og akutt forurensning
Farlig stoff og akutt forurensning
Skadestedsledelse
Oppbygging og drift av nødalarmsentraler
Sambands- og kommunikasjonssystemer
Operativ psykologi
Media
Kartkunnskap

Kursnavn Kurssted Kursstart Kursslutt Søknadsfrist Søknad
Internopplæring Alarmsentraloperatør Nettbasert 2020-01-16 2020-12-31 2020-12-12 Søk her