Alarmsentraloperatør

Oppgavene til operatørene på nødalarmsentralene er under utvikling, og samlokalisering av sentraler vil bli aktuelt i framtiden. Utdanningen beskrives i følgende kursplaner: Internopplæring alarmsentraloperatør, Forberedende modul alarmsentraloperatør, ICCS/Vision og Alarmsentraloperatørkurs

Kursnavn Kurssted Kursstart Kursslutt Søknadsfrist Søknad
Alarmsentraloperatørkurs 01-2021 Stavern 2020-01-06 2020-01-31 2019-10-13 Søk her
ICCS/Vision – komprimert kurs Stavern 2020-05-11 2020-05-15 2020-03-30 Søk her
Internopplæring Alarmsentraloperatør Nettbasert 2020-01-16 2020-12-31 2020-12-12 Søk her
ICCS/Vision Stavern 2020-06-15 2020-06-26 2020-04-17 Søk her
ICCS/Vision Stavern 2020-02-24 2020-03-06 2020-02-07 Søk her
Alarmsentraloperatørkurs 03-2020 Stavern 2020-10-19 2020-11-13 2019-10-13 Søk her
Alarmsentraloperatørkurs 02-2020 Stavern 2020-03-09 2020-04-03 2019-10-13 Søk her
Forberedende modul Alarmsentraloperatør Tjeldsund 2020-01-27 2020-02-21 2019-10-13 Søk her