Grunnkurs flybrann

Mål

Kurset skal gi deltakerne grunnopplæring i brann- og redningstjeneste samt danne grunnlag for videre opplæring innenfor dette arbeidsområdet.

Målgruppe

Personell som skal inngå i utrykningsstyrken.

Opptakskrav:

Ansatte i Avinor

Faglig innhold

Regelverk
Brannfysikk og brannkjemi
Slokke- og redningstjeneste
Flybrannslokking
Ventilering
Detaljbranner
Røykvern
Praktiske øvelser

Praktisk og skriftlig eksamen