Utrykningslederkurs flybrann

Mål

Kurset skal kvalifisere deltakerne for tjeneste som utrykningsledere i lufthavnens brann- og redningstjeneste, samt gi opplæring i skadestedsledelse i forbindelse med flyhavari.

 

Målgruppe

Utrykningsledere og lufthavnbetjenter som inngår i utrykningsstyrken.

 

Opptakskrav

Gjennomført og bestått grunnkurs i brann- og redningstjeneste.

 

Faglig innhold

Regelverk
Slokke- og redningstjeneste
Ledelse
Instruksjon
Innsatsledelse
Øvingsleder- og utrykningslederrollen

 

Praktisk og skriftlig eksamen