Beredskap mot akutt forurensning

Norges brannskole (NBSK) gjennomfører, i samarbeid med Norsk Oljevernforening For Operatørselskap (NOFO) og Kystverket (KyV), kurs for personell som har eller er tiltenkt roller i innsats mot akutt forurensning
Følgende kurs bygger på Læreplan for opplæring i håndtering av akutt forurensning, utgitt av Miljødirektoratet, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB), KyV og NOFO. Læreplanen er lagt ut på www.kystverket.no.

Nettbasert forkurs innen akutt forurensning
I samarbeid med KyV og NOFO har NBSK utviklet et nettbasert forkurs innen akutt forurensning. Det er en forutsetning at e-kurset er fullført før deltakelse på andre kurs i opplæringsstrukturen. Kurset finner du på http://oljevern.nbsk.no/ og er gratis, men du må benytte siste versjon av Adobe Flash Player for å få tilgang til alt innhold (flere filmsnutter). Benytt Internet Explorer/Microsoft Edge som nettleser.

Grunnkurs i håndtering av akutt forurensning
Målet er å gi grunnleggende kompetanse til personell som skal delta i innsats mot akutt forurensning. Etter fullført kurs skal deltakerne:

Ha grunnleggende kunnskaper om organisering, oppgavefordeling, ansvar og myndighet innen beredskap mot akutt forurensning
Ha grunnleggende kunnskaper om håndtering av akutt forurensning
Kunne opptre i tråd med gjeldende HMS-regelverk ved innsats

Kurs i teigledelse 
Kurset skal kvalifisere deltakerne til å kunne fylle rollen som teigleder ved innsats mot akutt forurensning. Deltakerne må ha fullført grunnkurs i håndtering av akutt forurensning eller ha tilsvarende kompetanse. Etter fullført kurs skal deltakerne:

Kunne organisere og lede eget personell
Kunne forestå taktisk disponering og bruk av tildelte ressurser

Kurs i skadestedsledelse 
Målet med kurset er å kvalifisere deltakerne til å kunne fylle rollen som skadestedsleder ved innsats mot akutt forurensning. Deltakerne må ha fullført kurs i teigledelse eller ha tilsvarende kompetanse. Etter fullført kurs skal deltakerne:

Kunne organisere og lede personell på skadestedet
Kunne forestå taktisk disponering og bruk av ressurser på skadestedet
Kunne bidra til å nå innsatsens miljømål

Foruten kursene som er beskrevet i læreplanen, avholder NBSK følgende spesialkurs:

Repetisjonskurs i teig- og skadestedsledelse (nytt kurs)
Målgruppen er tidligere deltakere på teiglederkurs og skadestedslederkurs ved kyst og strand, og kursets varighet er 18 timer. Repetisjonskurset bør gjennomføres innen fem år etter ordinært kurs. Går det over åtte år må det ordinærer kurset tas på nytt.
Målet er at deltakerne skal kunne tiltre og være trygge i sine roller i innsats.
Gjennomføres fortrinnsvis parallelt med Grunnkurs.

Innsatsgruppe strand akutt (IGSA) 
Et kurs rettet mot personell som inngår i oljebransjens beredskapsorganisasjon i barriere 3 og 4, og som skal være i stand til å arbeide selvstendig i inntil 48 timer. Kurset bygger på oljebransjens egen operasjonsmanual for IGSA.

Materiellkurs 
I innsats mot akutt forurensning er det mye forskjellig materiell i bruk. Målet med kurset er å bidra til materiellkjennskap og en god og effektiv materialforvaltning. NBSK har utviklet et kurs med fokus på pakking, lagring, bruk, vedlikehold og feilsøking på relevante materiellgrupper. Dette kurset er rettet mot personell som har materiellansvar i Interkommunalt Utvalg mot Akutt forurensning (IUA), eller i private bedrifter med pålegg om beredskap mot akutt forurensning.

Oljevern i kulde og is
Kurset skal bidra til å forberede personell til innsats i kaldt klima. Det ses nærmere på personlig bekledning og verneutstyr, hvordan organisere skadestedet og arbeidstiden, og hvilke utfordringer en kan møte i en slik innsats og hvilke innvirkning ekstreme værforhold har på innsats og utsyr.  Kurset er bygget opp med mye tid ute i felt, slik at deltakerne får føle utfordringene på kroppen.
Dette kurset er nå til revisjon i samarbeid med NOFO og vil i 2020 være oppgradert med tanke på innhold og varighet. Endringene vil innebære litt mer mekanisering, større dybde innen de ulike emnene, noen nye emner, mer tid satt av til øvelser. Kursets varighet er vurdert utvidet fra 3,5 dager til 5 dager.

Ved samtlige kurs, foruten nettbasert forkurs, skjer påmelding via eget IUA.