Grunnkurs for deltidspersonell

Mål
Kurset skal gi brannkonstabelen i et deltidsbrannvesen opplæring i henhold til målene i kursplanen.
Etter endt kurs skal eleven inneha grunnleggende teoretiske og praktiske kunnskaper og ferdigheter innen fagområdene mellommenneskelige forhold, brann- og redningsfaglige emner, og røyk- og kjemikaliedykking.

Målgruppe 
Grunnkurs deltid er en del av opplæringen for personell som jobber i deltidsbrannvesenet.

Opptakskrav
Søkere skal ha gjennomført nettbasert kurs i brannvern og internopplæring i eget brannvesen.

Det presiseres at internopplæringen må dokumenteres.

Faglig innhold:
Mellommenneskelige forhold
Brannfaglige emner
Redningsfaglig emner
Røykdykking
CBRNE – farlige stoffer
Praktiske øvelser

Vi tilbyr nå et nytt alternativt kurskonsept for brannkonstabler i deltidsbrannvesen.  Det nye kurskonseptet ble innført 4. april 2018. Teoridelen i det nye kurskonseptet tilbys som nettbasert undervisning gjennom NAKOS portalen. Kursarrangør har heretter anledning til å velge mellom disse to konseptene:

Nytt kurskonsept (NAKOS)
Dagens utdanningsmodell

Grunnkurs deltid avsluttes med en eksamen, og en praksisuke ved et godkjent øvingsanlegg.

Mer informasjon om kurset får du ved å ta kontakt med NBSK.

Kommune/region søker fortløpende om oppstart av grunnkurs deltid til: postmottak@dsb.no

Kurset er under revisjon.