Ledelse

Brann- og redningsarbeid er et variert og sammensatt arbeid som krever ledelse av personell som arbeider i ulike og ofte utfordrende situasjoner. Dette stiller krav til solide kunnskaper, samt gode ferdigheter i å lede det praktiske arbeidet. 

Norges brannskoles ledelsesutdanning – heltid, består av trinnene A, B, C og D.

De som skal lede innsatser med røyk- og kjemikaliedykking må kunne gjøre dette på en sikker og effektiv måte. Ledelse trinn A er skilt ut som et eget kurs for denne målgruppen. Dvs. at Ledelse trinn A kvalifiserer til å lede røyk- og kjemikaliedykking, men ikke til funksjonen som utrykningsleder.

Utrykningslederne møter mange utfordringer i sin hverdag. Publikums forventninger til brann- og redningsvesenet er like uansett hvor i landet vi møter dem. Med dette som bakgrunn er det utviklet Ledelse trinn B og C for å gi utdanning i utrykningsledelse heltid. Ledelse trinn A og B kvalifiserer til utrykningsleder deltid.

Ledelse trinn D gir kompetanse, kunnskaper, ferdigheter og holdninger for å ivareta ansvar, myndighet og faglige forhold knyttet til hendelser som brannvesenet til enhver tid blir satt til å håndtere.

Kursnavn Kurssted Kursstart Kursslutt Søknadsfrist Søknad
ELS – Enhetlig ledelsessystem Elverum 2020-11-09 2020-11-13 2020-09-30 Søk her
Ledelse trinn D 02-2020 Tjeldsund 2020-08-17 2020-10-02 2019-10-13 Søk her
Ledelse trinn D 01-2020 Tjeldsund 2020-03-09 2020-05-15 2019-10-13 Søk her
Forkurs ledelse trinn D Tjeldsund 2020-01-20 2020-02-07 2019-10-13 Søk her
Ledelse trinn C 03-2020 Tjeldsund 2020-11-30 2020-12-11 2019-10-13 Søk her
Ledelse trinn C 02-2020 Tjeldsund 2020-06-08 2020-06-19 2019-10-13 Søk her
Ledelse trinn C 01-2020 Tjeldsund 2020-08-31 2020-09-11 2019-10-13 Søk her
Ledelse trinn B 03-2020 Tjeldsund 2020-10-19 2020-11-13 2019-10-13 Søk her
Ledelse trinn B 02-2020 Tjeldsund 2020-03-09 2020-04-03 2019-10-13 Søk her
Ledelse trinn B 01-2020 Tjeldsund 2020-05-25 2020-06-19 2019-10-13 Søk her