Lærlingskolen feierutdanning

Mål
Kursene skal gi den yrkesfaglige kompetanse som er nødvendig for å kunne avlegge svenneprøve i feierfaget.
Opplæringen strekker seg over 3 år, og gjennomføres med 3 kursperioder på til sammen 17 uker.

Opplæringen skjer i henhold til godkjent læreplan for opplæring i bedrift i feierfaget, og omfatter programfagene.
Norges brannskole tilbyr ikke opplæring i fellesfag.

Målgruppe – opptaksvilkår
Søkeren må ha fullført og bestått videregående kurs 1 innen bygg- og anleggsteknikk. Det vises til forskrift om inntak til videregående opplæring.

Kopi av lærekontrakt må lastes opp i søknaden. Opplysninger i lærekontrakten er viktig når elevene skal prioriteres inn på kurs ved Norges brannskole

Faglig innhold:
Forebyggende brannvern
Skadebegrensning
Fyringsteknikk
Bransje- og miljølære
Skorsteinsteknikk
Bygnings- og verktøylære
Informasjonsteknologi i feierfaget
Tema undervisning

Avsluttende prøve trinn 1 og trinn 2

Før søknad på kurs husk og før inn i notatfeltet:
Dato for begynt læreforhold
Dato når lærekontrakten er ferdig
Annen relevant utdanning – praksis vurdert av fylkesopplæringskontoret til fratrekk i læretid

Oppmelding til eksamen i feierfaget:
Elevene på lærlingskolen trinn 3 er selv ansvarlig for oppmelding til eksamen. Skriftlig eksamen avvikles siste kursdag, ved Narvik videregående skole, skolested Frydenlund.

Norges brannskole sender ut informasjon ca. 1 måned før oppmeldingsfristen utløper 1. februar 2020 for oppmelding til Nordland fylkeskommune.

Vi gjør oppmerksom på at det må søkes om opptak til hvert trinn (1,2,3) på Lærlingskolen.

Kursnavn Kurssted Kursstart Kursslutt Søknadsfrist Søknad
Lærlingskolen trinn 3 Tjeldsund 2020-04-20 2020-06-04 2019-10-13 Søk her
Lærlingskolen trinn 2 Tjeldsund 2020-08-17 2020-10-02 2019-10-13 Søk her
Lærlingskolen trinn 1 Tjeldsund 2020-01-20 2020-02-28 2019-10-13 Søk her