Nettbasert kurs i brannvern

Generelt
Nettbasert kurs i brannvern inngår som et obligatorisk opptakskrav til grunnkurs for brannkonstabler og til forebyggendekurs. Kurset kan imidlertid også tas av alle som har behov for denne typen opplæring uavhengig av internopplæringsprogrammet.

Mål
Kurset skal gi deltakerne en første teoretisk innføring i brannvesenets oppgaver, forebyggende arbeid og innsatser ved brann eller ulykke.

Målgruppe 
Kurset er obligatorisk for opptak til en rekke av skolens kurs.  Se opptakskrav for det enkelte kurs.

Opptakskrav
Ingen

Faglig innhold
Brannvesenets organisasjon og samarbeidende aktører
Brannforebygging
Verneutstyr og bestemmelser
Røyk- og kjemikaliedykking
Førstehjelp
Brann- og redningsmateriell
Vannforsyning
Slokketeknikk og -taktikk
Olje- og kjemikalievern

Kursavgift:
Kr. 4800

Søknadsfrist: Påmelding og opptak foregår hele året, påmeldingen er bindende.

Kursnavn Kurssted Kursstart Kursslutt Søknadsfrist Søknad
Nettbasert kurs i brannvern – for privatperson Nettbasert 2020-01-08 2020-12-31 2020-12-12 Søk her
Nettbasert kurs i brannvern – bedrifter Nettbasert 2020-01-08 2020-12-31 2020-12-12 Søk her