Praktiske opplysninger

Norges brannskole (NBSK) ligger på Fjelldal i Tjeldsund kommune og er faglig og administrativt underlagt Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB).  

Oppstart av den nye fagskolen er utsatt og det medfører usikkerhet om rehabilitering og utbygging av øvingsfeltet. Arbeidet kan tidligst starte høsten 2020. Hvis dette skjer, kan det bli aktuelt å endre tid og sted for gjennomføring av grunnkurs og Ledelse trinn A og B som er satt opp i kurskatalogen for høsthalvåret.

Arbeidet med kursplanutvikling videreføres. Mange av skolens kursplaner er revidert og sendes til DSB for godkjenning i løpet av høsten 2019. For enkelte kurs kan dette medføre at innhold og varighet blir justert i forhold til det som står oppført i kurskatalogen.